De praktijk staat centraal in de training van Geluk is Doen. De meeste trainingsmomenten bestaan dan ook uit interactie met de andere cursisten. Daartoe wordt op elke locatie een werkgroep gevormd. De lessen in deze werkgroepen omvatten zes trainingsdagen plus waaronder een (eind)presentatie, ex(s)amen.

Verder thuis genieten:

De basis van de training wordt gelegd in de trainingsmomenten, maar de deelnemers krijgen telkens opdrachten mee om thuis verder uit te voeren. Op deze manier is iedereen dagelijks bezig met de eigen ontwikkeling en is de impact van de training op het geluksgevoel erg groot.

Les 1: introductie
Tijdens deze les maken we kennis met onze medecursisten en het begrip geluk. Wat is geluk? Hoe gaan we dit meten? We vertellen ons eigen verhaal, in ervaringen, in overtuigingen en in inzichten. Ook leggen we onze eigen hedonistische tredmolen bloot, voor zover we die kunnen overzien.

Les 3: De ander
Het individueel belang staat meer en meer voorop in de Westerse samenleving als maatstaf wat geluk definieert. In hoeverre is de relatie met anderen nog bepalend voor onze gelukbeleving? En in het verlengde daarvan: hoe komen we in deze tijd van social media en internet in het algemeen nog daadwerkelijk in contact met de ander? En vooral ook: maakt de ander ons gelukkiger en hoe dan? Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe we tot een duurzaam contact met onze sociale omgeving kunnen komen.

Les 5: Doelen stellen (ons eigen verandermodel)
De haastige maatschappij van nu maakt dat we steeds minder tijd voor onszelf hebben. Hoe delen we onze vrije tijd in, waar worden we zelf gelukkig van? De goede dingen doen houdt voor eenieder wat anders in als het om de indeling van de vrije tijd gaat. We maken ons eigen verandermodel en passen dit toe.

Les 7: Emoties
Omgaan met emoties is belangrijk. Emoties kunnen ons helpen en tegenwerken bij onze zoektocht naar geluk. Hoe gaan wij hiermee om? Hoe passen wij ons gedrag aan?

Les 8: Leven in het nu (mindfulness)
Mindfullness houdt in dat we ons bewust worden van onze eigen (dwaal)gedachten. Breintraining op dit gebied is dan ook essentieel voor ons geluksgevoel. Niet alleen om dat te bereiken, maar vooral ook om het niet kwijt te raken. Onder begeleiding van een professionele mindfulnessdocent gaan we meer leven in het nu en leren we omgaan met onze eigen dwaalgedachten.

Les 10 Ex(s)amen en duurzaam geluk
We leren van elkaar door het doen. We vertellen elkaar ons eigen verhaal nu we samen een jaar lang bezig zijn geweest met ons eigen geluk. Wat heeft dit ons gebracht? Hebben de nieuwe inzichten en ervaringen voor ons en misschien ook voor onze omgeving gewerkt? We presenteren dit aan elkaar, krijgen feedback en vertellen hoe we ervoor gaan zorgen dat de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt duurzaam is.