Geluk is doen. Geluk is uitdragen. Geluk is uitstralen. Dat doen we dan ook tijdens twee praktijkdagen. Deze vormen les vier en les negen van de trainingsdagen.

De eerste praktijkdag staat in het teken van het geluk uitdragen: wij gaan aan de slag met de ander. Dat houdt in dat we een dagje uitgaan met zieken, ouderen of gehandicapten en het geleerde in de praktijk toepassen.

De tweede praktijkdag staat in het teken van het innerlijke geluk en het leven in het nu. Op inspirerende locaties gaan we ‘in het nu leven’. We gaan iets doen wat onszelf gelukkig maakt, maar waarbij de ander niet vergeten wordt.