De training van Geluk is Doen bestaat onder meer uit twee kenniscolleges van professor Ap Dijksterhuis. Deze kenniscolleges vormen les twee en les zes in het totaal van tien trainingsmomenten.

Het beste van Oost en West wordt gecombineerd tot heldere, op wetenschappelijke leest geschoeide, inzichten. Dát is de conclusie na de twee kenniscolleges van Geluk is Doen. Daartoe worden twee uiterste overtuigingen als basis genomen: het Westerse idee van geluk dat zeer individueel van aard is en ook zeer gericht is op activiteit en het Oosterse idee van geluk dat uitgaat van bewustzijn en rust.

In het eerste college staan de Westerse overtuigingen centraal wat geluk volgens de maatschappij inhoudt en hoe dit verstaat tot uw eigen ideeën van geluk. Vervolgens legt professor Dijksterhuis uit hoe gedragsverandering werkt en waarom het veranderen van het eigen gedrag zo moeilijk is. Ook worden in dit kenniscollege de handvatten benoemd die de bewegwijzering vormen naar een grotere geluksgevoel.

In het tweede kenniscollege krijg je niet alleen inzicht in Oosterse filosofieën maar deze worden ook in perspectief geplaatst van moderne wetenschappelijketheorieën. Zo verkrijg je meer diepgang en inzicht in wat voor jou, om in Oosterse termen te blijven, het beste pad naar geluk is.